збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

 

Змістовий модуль 2. Загальна система виразного читання. Методика підготовки до публічного виступу за основними напрямами

 

Теми лекційних занять

Всього годин

Лекції

Семінари

Практичні

Лабораторні

Самостійні

1

Засоби логіко-емоційної виразності читання

6

2

 

2

 

2

2

Теоретичні положення і методика практичного використання засобів логіко-емоціної виразності

6

2

 

2

 

2

3

Позамовні (рухові) засоби виразності

6

2

 

2

 

2


Тема 1. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ)

План

  1. Вступ
  2. Поняття засобів логіко-емоційної виразності
  3. Інтонація як мовленнєве явище на слуховому рівні сприймання
  4. Місце засобів логіко-емоційної виразності в загальній системі виразного читання
  5. Значення засобів логіко-емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя

Література

  1. Олійник Г. Виразне читання: основи теорії. – Тернопіль 2001
  2. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста -М., 1985

Засоби логіко-емоційної виразності (ЗЛЕВЧ). Компоненти ЗЛЕВЧ. Паузи, їх функціональні різновиди і тривалість. Логічні наголоси (тактові і головні) з урахуванням емоційної функції наголошених слів. Мелодика та її основні ходи (зміни). Темп і його варіювання (видозміни). Поза, жести, міміка.

Інтонація. Інтонаційне багатство мовлення. Ритмічний лад мовлення. Ритм. Ритмічний лад як чинник комунікативної вираз­ності мовлення. Відтворення мовно-інтонаційної структури. Інтонаційне оформлення фрази.

Місце засобів логіко-емоційної виразності читання в загальній системі виразного читання. Підготовка читця до словесної дії. Значення засобів логічко-емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя. Розвиток власних мовленнєвих якостей (досконале володіння мовленнєвим апаратом, диханням, голосом, дикцією, орфоепією). Глибоке осмислення аналізу твору.

Основні положення засобів логіко-емоційної виразності читання. Розуміння закономірності зв'язку компонентів виразності між собою. Дотримання принципу процесу засвоєння і використання ЗЛЕВЧ.

Основні поняття: засоби логіко-емоційної виразності, паузи, логічні наголоси, мелодика, темп, тембр, поза, жести, міміка.

Засоби логіко-емоційної виразності читання сукупність органічно пов'язаних між собою компонентів виразності, без осмислення і врахування яких неможливо передати логічного та емоційного (внутрішнього, психологічного) змісту мовлення.

Інтонація (від лат. іпіопо — голосно вимовляю) — ритміко-мелодичний лад мови, що відбиває інтелектуальний та емоційно-вольовий бік мовлення в послідовних змінах висоти тону, сили й часу звучання а також тембру голосу.

Пауза - Перерва, зупинка між мовленнєвими відрізками.

Логічний наголос - слова, що за змістом і почуттям виділяються й забарвлюються артикуляційними способами у мовленнєвих відрізках.

Мелодика і тембр мовлення - послідовні зміни висоти тону, а також кількість, інтенсивність та послідовність виникнення гармонійних обертонів, що супроводжують основний тон звуку.

Темп мови - час звучання, тобто різні види тривалості звучання мовленнєвих відрізків.

Художній твір — це відображення в письмовій формі думок і почуттів автора в оцінці ним факторів об'єктивної дійсності, і завдання читця — глибоко сприйняти ті думки і почуття, пережити їх і передати слухачам.

зміст ... назад ... далі